1
by Nguyễn Huy Tưởng
Published 1996
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
2
by Trịnh Bá Đĩnh
Published 2009
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
3
by Chế Lan Viên
Published 2009
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
4
by Sơn Nam
Published 2006
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
5
by Sơn Nam
Published 2006
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
6
by Sơn Nam
Published 2006
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
7
by Nguyễn Khải
Published 2007
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
8
by Xki, V.Sclôp
Published 1987
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
9
by Nguyễn Nhật Ánh
Published 2013
Subjects: '; ...Văn học hiện đại, truyện ngắn...
Book
10
by Vũ Đình Ngạn
Published 1998
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
11
by Trường Chinh
Published 1997
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
12
by Trương Chính
Published 1997
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
13
by Trương Chính
Published 1997
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
14
by Nguyễn Công Hoan
Published 1998
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
15
by Bảo Định Giang
Published 1997
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
16
by Exênhin, Xergây
Published 1995
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
17
by Đoàn Lê
Published 2008
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
18
by Trường Chinh
Published 1997
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
19
by Tô Hoài
Published 1997
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book
20
by Hải Triều
Published 1996
Subjects: '; ...Văn học hiện đại...
Book