1
by Dư, Công Thành
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật giấu tin...
Get full text
Thesis
2
by Đặng, Thị Như Hoa
Published 2017
Subjects: '; ...Kỹ thuật phần mềm...
Get full text
Thesis
3
by Nguyễn, Xuân Toàn
Published 2016
Subjects: '; ...Thuật toán...
Get full text
Thesis
4
by Trịnh Thị Vân Anh
Published 2017
Subjects: '; ...Kỹ thuật đồ họa...
Get full text
Book
6
by Phạm, Văn Tỵ
Published 2017
Subjects: '; ...Khái niệm, tính chất và đẳng cấp hệ thống tự nhiên – kỹ thuật...
Get full text
Article
10
by Nguyễn, Thanh Liêm
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật giải thích trừu tượng...
Get full text
Thesis
12
by Lê, Xuân Hoằng
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật điện tử...
Get full text
Thesis
13
by Trần, Thị Yến
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật truyền thông...
Get full text
Thesis
15
by Đặng, Trần Phú
Published 2017
Subjects: '; ...Ảnh mầu kỹ thuật số...
Get full text
Thesis
16
... những bằng chứng hùng hồn về trình độ kỹ thuật đúc đồng đã phát triển rất cao, rất sáng tạo của tổ tiên...
Get full text
Conference Paper
17
by Nguyễn, Thị Ánh Phượng
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật bẻ khóa mạng...
Get full text
Thesis
18
by Cung, Hiểu Khánh
Published 2017
Subjects: '; ...Nghệ thuật...
Get full text
Article
19
by Dương, Lê Minh
Published 2016
... không dây và nghiên cứu một số lý thuyết liên quan đến Manet và kỹ thuật flooding theo xác suất. Đề xuất...
Get full text
Thesis
20
by Phạm, Lý Hương
Published 2017
...Bài viết phân tích kỹ thuật làm gốm thời đại Hùng Vương qua ba giai đoạn phát triển của thời đại...
Get full text
Conference Paper