1
by Dư, Công Thành
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật giấu tin...
Get full text
Thesis
2
by Đặng, Thị Như Hoa
Published 2017
Subjects: '; ...Kỹ thuật phần mềm...
Get full text
Thesis
3
by Nguyễn, Xuân Toàn
Published 2016
Subjects: '; ...Thuật toán...
Get full text
Thesis
5
by Nguyễn, Thanh Liêm
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật giải thích trừu tượng...
Get full text
Thesis
6
by Lê, Xuân Hoằng
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật điện tử...
Get full text
Thesis
7
by Trần, Thị Yến
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật truyền thông...
Get full text
Thesis
9
by Đặng, Trần Phú
Published 2017
Subjects: '; ...Ảnh mầu kỹ thuật số...
Get full text
Thesis
10
by Nguyễn, Thị Ánh Phượng
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật bẻ khóa mạng...
Get full text
Thesis
11
by Dương, Lê Minh
Published 2016
... không dây và nghiên cứu một số lý thuyết liên quan đến Manet và kỹ thuật flooding theo xác suất. Đề xuất...
Get full text
Thesis
12
by Nguyễn, Vũ Quang
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật nhận dạng...
Get full text
Thesis
13
by Mai, Quang Trung
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật điện tử...
Get full text
Thesis
14
by Nguyễn, Thị Thu Hường
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật lai....
Get full text
Thesis
15
by Nguyễn Vũ Quang
Published 2016
Subjects: '; ...TÓM TẮT LUẬN VĂN "GÁN NHÃN ĐỐI TƯỢNG DỰA VÀO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG"...
Get full text
Thesis
18
by Lê, Thị Thủy
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật nắn chỉnh...
Get full text
Thesis
19
by Hồ, Thị Hương Thơm
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật giấu tin...
Get full text
Thesis
20
by Nguyễn, Thùy Dương
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ thuật kiểm thử...
Get full text
Thesis