2
... những bằng chứng hùng hồn về trình độ kỹ thuật đúc đồng đã phát triển rất cao, rất sáng tạo của tổ tiên...
Get full text
Conference Paper
3
by Phạm, Lý Hương
Published 2017
...Bài viết phân tích kỹ thuật làm gốm thời đại Hùng Vương qua ba giai đoạn phát triển của thời đại...
Get full text
Conference Paper
6
by Tô, Minh Trung
Published 2017
... tối thiểu để phổ biến những thành tựu văn hóa nghệ thuật của dân tộc ta ở thời kỳ này....
Get full text
Conference Paper
7
by Trần, Mạnh Phú
Published 2017
Subjects: '; ...Nghệ thuật tạo hình...
Get full text
Conference Paper
8
9
by Phong Lê
Published 2017
Other Authors: '; ...Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất...
Get full text
Conference Paper
10
by Vũ, Tuấn Anh
Published 2017
Other Authors: '; ...Việt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai...
Get full text
Conference Paper
11
by Trần, Trọng Đăng Đàn
Published 2017
Subjects: '; ...Nghệ thuật...
Get full text
Conference Paper
12
by Trần, Dương
Published 2016
Subjects: '; ...Kỹ năng mềm...
Get full text
Conference Paper
13
...Khảo sát và tối ưu các điều kiện vô cơ hóa mẫu tóc bằng kỹ thuật lò vi sóng và kỹ thuật bình Kendal...
Get full text
Conference Paper
14
by Đinh, Khắc Thuân
Published 2017
Other Authors: '; ...Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai...
Get full text
Conference Paper
15
Other Authors: '; ...Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư...
Get full text
Conference Paper
16
by Nguyễn, Tố Lăng
Published 2017
Other Authors: '; ...Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ III, 2008...
Get full text
Conference Paper
17
by Trần, Thị Băng Thanh
Published 2017
Other Authors: '; ...Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai...
Get full text
Conference Paper
18
by Zinoman, Peter
Published 2017
Other Authors: '; ...Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba - Tiểu ban những vấn đề về lý thuyết và phương pháp...
Get full text
Conference Paper
19
... tạo: Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Thông tin và Quản trị kinh doanh. Khoa...
Get full text
Conference Paper
20
by Nguyễn, Đăng Dung
Published 2017
Other Authors: '; ...Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư...
Get full text
Conference Paper