5
by Lâm, Mạnh Tuyên
Published 2017
...Khái quát về vấn đề bảo vệ bản quyền ảnh số. Tổng quan về thủy vân và kỹ thuật thủy vân trên ảnh...
Get full text
Thesis
6
by Trần, Minh
Published 2017
... công cụ kỹ thuật hỗ trợ đảm bảo an ninh an toàn....
Get full text
Thesis