2
by Vương Thu, Bắc
Published 2014
...Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích hạt nhân phối hợp với một số kỹ thuật phân tích hỗ trợ góp...
Get full text
Thesis
3
Published 2014
...Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố...
Get full text
Thesis
4
Published 2014
... phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ kỹ thuật DKC" có kết cấu gồm 3 chương, phần mở đầu và phần kết luận...
Get full text
Thesis
7
...Phân tích yêu cầu, xác định phương pháp, thuật toán chính. Các kỹ thuật lập trình và cài đặt thực...
Get full text
Thesis
8
...Công nghệ XML và các ứng dụng. Các kỹ thuật xử lý ứng dụng. Phân tích, thiết kế, xây dựng và cài...
Get full text
Thesis
9
by Hoàng Thị Thúy, Vững
Published 2015
...NỘI DUNG CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CHƯƠNG 2. KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO...
Get full text
Thesis
10
...Giới thiệu về thương mại điện tử. Mô hình thương mại điện tử B2B, B2C.Các kỹ thuật lập trình.Giới...
Get full text
Thesis
11
... khi xây dựng ứng dụng tử điển trên Serie 60. Kỹ thuật lập trình C++ trên Symbian. Các giải pháp xây...
Get full text
Thesis
12
by NGUYỄN THỊ, LỢI
Published 2014
... định được các tiến bộ kỹ thuật và cơ cấu cây trồng phu hợp, đạt hiệu quả cao trên một số loại hình sử...
Get full text
Thesis
14
Published 2014
... tích và sinh vật bằng kỹ thuật phổ alpha nhằm cải thiện độ nhạy, độ chính xác so với các phương pháp...
Get full text
Thesis