BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 2 (Dành cho SV ngành CĐSP Địa lí)

Nội dung giáo trình bao gồm 4 chương với nội dung chính trình bày về cơ cấu nền kinh tế, địa lí ngành nông nghiệp, địa lí ngành công nghiệp và địa lí ngành dịch vụ. Ngoài phần lý thuyết, trong nội dung của giáo trình có hệ thống câu hỏi ôn tập, các bài tập thực hành, xây dựng một số loại biểu đồ, ph...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Lê Thị Thu, Hiền
Format: Book
Published: Trường Đại học Quảng Bình 2017
Subjects:
Online Access:http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1290
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:localhost:TVDHQB_123456789-1290
recordtype dspace
spelling oai:localhost:TVDHQB_123456789-12902021-11-24T01:53:33Z BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 2 (Dành cho SV ngành CĐSP Địa lí) Lê Thị Thu, Hiền Địa lí Kinh tế xã hội Bài giảng Nội dung giáo trình bao gồm 4 chương với nội dung chính trình bày về cơ cấu nền kinh tế, địa lí ngành nông nghiệp, địa lí ngành công nghiệp và địa lí ngành dịch vụ. Ngoài phần lý thuyết, trong nội dung của giáo trình có hệ thống câu hỏi ôn tập, các bài tập thực hành, xây dựng một số loại biểu đồ, phân tích và nhận xét số liệu, biểu đồ liên quan nhằm góp phần rèn luyện những kỹ năng cần thiết và củng cố cho sinh viên. 2017-07-24T16:12:36Z 2017-07-24T16:12:36Z 2016 Book http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1290 Trường Đại học Quảng Bình
institution Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình (Dspace)
collection Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình (Dspace)
topic Địa lí
Kinh tế xã hội
Bài giảng
spellingShingle Địa lí
Kinh tế xã hội
Bài giảng
Lê Thị Thu, Hiền
BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 2 (Dành cho SV ngành CĐSP Địa lí)
description Nội dung giáo trình bao gồm 4 chương với nội dung chính trình bày về cơ cấu nền kinh tế, địa lí ngành nông nghiệp, địa lí ngành công nghiệp và địa lí ngành dịch vụ. Ngoài phần lý thuyết, trong nội dung của giáo trình có hệ thống câu hỏi ôn tập, các bài tập thực hành, xây dựng một số loại biểu đồ, phân tích và nhận xét số liệu, biểu đồ liên quan nhằm góp phần rèn luyện những kỹ năng cần thiết và củng cố cho sinh viên.
format Book
author Lê Thị Thu, Hiền
author_facet Lê Thị Thu, Hiền
author_sort Lê Thị Thu, Hiền
title BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 2 (Dành cho SV ngành CĐSP Địa lí)
title_short BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 2 (Dành cho SV ngành CĐSP Địa lí)
title_full BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 2 (Dành cho SV ngành CĐSP Địa lí)
title_fullStr BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 2 (Dành cho SV ngành CĐSP Địa lí)
title_full_unstemmed BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 2 (Dành cho SV ngành CĐSP Địa lí)
title_sort bài giảng địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2 (dành cho sv ngành cđsp địa lí)
publisher Trường Đại học Quảng Bình
publishDate 2017
url http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1290
_version_ 1717292201497591808
score 9,463379