BÀI GIẢNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài giảng Dân số và môi trường được xây dựng theo chương trình đào tạo sinh viên Đại học Giáo dục Chính trị, hệ chính quy. Bài giảng cung cấp cho sinh viên các khái niệm về dân số, môi trường và những thực trạng mà các vấn đề này đang xảy ra trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó giúp cho người học có c...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Nguyễn Thị Thanh, Nhàn, Lê Thị Thu, Hiền
Format: Book
Published: Trường Đại học Quảng Bình 2017
Subjects:
Online Access:http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2366
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:localhost:DHQB_123456789-2366
recordtype dspace
spelling oai:localhost:DHQB_123456789-23662021-11-24T01:53:33Z BÀI GIẢNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG Dành cho sinh viên Đại học Giáo dục Chính trị Nguyễn Thị Thanh, Nhàn Lê Thị Thu, Hiền Bài giảng Giáo trình Địa lí Dân số Môi trường Bài giảng Dân số và môi trường được xây dựng theo chương trình đào tạo sinh viên Đại học Giáo dục Chính trị, hệ chính quy. Bài giảng cung cấp cho sinh viên các khái niệm về dân số, môi trường và những thực trạng mà các vấn đề này đang xảy ra trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó giúp cho người học có cách nhìn đúng về các vấn đề xã hội đang diễn ra từ đó có những biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời. Đặc biệt đối tượng người học là sinh viên hệ sư phạm, ngoài vấn đề nhận thức đúng còn phải truyền thụ cách nhìn đúng về các vấn đề này cho học sinh phổ thông nhằm xây dựng một môi trường trong sạch và bền vững. 2017-11-19T11:18:14Z 2017-11-19T11:18:14Z 2017 Book http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2366 Trường Đại học Quảng Bình
institution Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình (Dspace)
collection Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình (Dspace)
topic Bài giảng
Giáo trình
Địa lí
Dân số
Môi trường
spellingShingle Bài giảng
Giáo trình
Địa lí
Dân số
Môi trường
Nguyễn Thị Thanh, Nhàn
Lê Thị Thu, Hiền
BÀI GIẢNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
description Bài giảng Dân số và môi trường được xây dựng theo chương trình đào tạo sinh viên Đại học Giáo dục Chính trị, hệ chính quy. Bài giảng cung cấp cho sinh viên các khái niệm về dân số, môi trường và những thực trạng mà các vấn đề này đang xảy ra trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó giúp cho người học có cách nhìn đúng về các vấn đề xã hội đang diễn ra từ đó có những biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời. Đặc biệt đối tượng người học là sinh viên hệ sư phạm, ngoài vấn đề nhận thức đúng còn phải truyền thụ cách nhìn đúng về các vấn đề này cho học sinh phổ thông nhằm xây dựng một môi trường trong sạch và bền vững.
format Book
author Nguyễn Thị Thanh, Nhàn
Lê Thị Thu, Hiền
author_facet Nguyễn Thị Thanh, Nhàn
Lê Thị Thu, Hiền
author_sort Nguyễn Thị Thanh, Nhàn
title BÀI GIẢNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
title_short BÀI GIẢNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
title_full BÀI GIẢNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
title_fullStr BÀI GIẢNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
title_full_unstemmed BÀI GIẢNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
title_sort bài giảng dân số và môi trường
publisher Trường Đại học Quảng Bình
publishDate 2017
url http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2366
_version_ 1717292302210170880
score 9,463379