Bài giảng Xã hội học đại cương

Bài giảng Xã hội học đại cương gồm 4 chương : Chương 1 : Đối tượng - chức năng của xã hội học Chương 2 : Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học Chương 3 : Các phạm trù và khái niệm trong xã hội học Chương 4 : Một số phương pháp và kỹ thuật trong điều tra xã hội học...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Lê Thị Mai, Hương
Format: Book
Published: Trường Đại học Quảng Bình 2017
Subjects:
Online Access:http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2337
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:localhost:DHQB_123456789-2337
recordtype dspace
spelling oai:localhost:DHQB_123456789-23372021-11-24T01:53:33Z Bài giảng Xã hội học đại cương Dành cho hệ Cao đẳng chuyên ngành Công tác xã hội Lê Thị Mai, Hương Xã hội học Bài giảng Bài giảng Xã hội học đại cương gồm 4 chương : Chương 1 : Đối tượng - chức năng của xã hội học Chương 2 : Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học Chương 3 : Các phạm trù và khái niệm trong xã hội học Chương 4 : Một số phương pháp và kỹ thuật trong điều tra xã hội học 2017-11-17T09:45:50Z 2017-11-17T09:45:50Z 2012 Book http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2337 Trường Đại học Quảng Bình
institution Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình (Dspace)
collection Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình (Dspace)
topic Xã hội học
Bài giảng
spellingShingle Xã hội học
Bài giảng
Lê Thị Mai, Hương
Bài giảng Xã hội học đại cương
description Bài giảng Xã hội học đại cương gồm 4 chương : Chương 1 : Đối tượng - chức năng của xã hội học Chương 2 : Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học Chương 3 : Các phạm trù và khái niệm trong xã hội học Chương 4 : Một số phương pháp và kỹ thuật trong điều tra xã hội học
format Book
author Lê Thị Mai, Hương
author_facet Lê Thị Mai, Hương
author_sort Lê Thị Mai, Hương
title Bài giảng Xã hội học đại cương
title_short Bài giảng Xã hội học đại cương
title_full Bài giảng Xã hội học đại cương
title_fullStr Bài giảng Xã hội học đại cương
title_full_unstemmed Bài giảng Xã hội học đại cương
title_sort bài giảng xã hội học đại cương
publisher Trường Đại học Quảng Bình
publishDate 2017
url http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2337
_version_ 1717292299595022336
score 9,463379