BÀI GIẢNG XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Tài liệu gồm có 4 chương. Chương 1:Đối tượng, chức năng của xã hội học; Chương 2: Khái quát lịch sử và phát triển của xã hội học; Chương 3: Một số phạm trù và khái niệm trong xã hội học; Chương 4: Một số phương pháp kỹ thuật điều tra xã hội học...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Trần Thị Ánh, Tuyết, Lê Thị Mai, Hương
Format: Book
Published: Trường Đại học Quảng Bình 2017
Subjects:
Online Access:http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2235
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:localhost:DHQB_123456789-2235
recordtype dspace
spelling oai:localhost:DHQB_123456789-22352021-11-24T01:53:33Z BÀI GIẢNG XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG Dành cho Đại học Luật Trần Thị Ánh, Tuyết Lê Thị Mai, Hương Xã hội học Bài giảng Tài liệu gồm có 4 chương. Chương 1:Đối tượng, chức năng của xã hội học; Chương 2: Khái quát lịch sử và phát triển của xã hội học; Chương 3: Một số phạm trù và khái niệm trong xã hội học; Chương 4: Một số phương pháp kỹ thuật điều tra xã hội học 2017-11-16T14:46:03Z 2017-11-16T14:46:03Z 2017 Book http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2235 Trường Đại học Quảng Bình
institution Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình (Dspace)
collection Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình (Dspace)
topic Xã hội học
Bài giảng
spellingShingle Xã hội học
Bài giảng
Trần Thị Ánh, Tuyết
Lê Thị Mai, Hương
BÀI GIẢNG XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
description Tài liệu gồm có 4 chương. Chương 1:Đối tượng, chức năng của xã hội học; Chương 2: Khái quát lịch sử và phát triển của xã hội học; Chương 3: Một số phạm trù và khái niệm trong xã hội học; Chương 4: Một số phương pháp kỹ thuật điều tra xã hội học
format Book
author Trần Thị Ánh, Tuyết
Lê Thị Mai, Hương
author_facet Trần Thị Ánh, Tuyết
Lê Thị Mai, Hương
author_sort Trần Thị Ánh, Tuyết
title BÀI GIẢNG XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
title_short BÀI GIẢNG XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
title_full BÀI GIẢNG XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
title_fullStr BÀI GIẢNG XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
title_full_unstemmed BÀI GIẢNG XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
title_sort bài giảng xã hội học đại cương
publisher Trường Đại học Quảng Bình
publishDate 2017
url http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2235
_version_ 1717292290632843264
score 9,463379