Lập trình bằng Turbo Pascal

Đề cập đến các kiểu dữ liệu chuẩn, các hàm chuẩn; Các khai báo và câu lệnh đơn giản; Cấu trúc điều khiển. Trình bày định nghĩa các kiểu dữ liệu đơn giản; kiểu mảng, kiểu xâu ký tự, kiểu bản ghi, kiểu tệp. Nghiên cứu về chương trình con, thiết kế chương trình, con trỏ và cấu trúc dữ liệu động; Danh s...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nguyễn Đình Hóa
Format: Book
Published: H. ĐHQG 2006
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình:

Holdings details from Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình:
Call Number: 005.13071 NG527Đ
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold