APA Citation

Nguyễn Viết Thông. (2013). Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin: Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên (Tái bản có sửa chữa.). Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Chicago Style Citation

Nguyễn Viết Thông. Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lê Nin: Dành Cho Sinh Viên Đại Học, Cao đẳng Khối Không Chuyên. Tái bản có sửa chữa. Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013.

MLA Citation

Nguyễn Viết Thông. Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lê Nin: Dành Cho Sinh Viên Đại Học, Cao đẳng Khối Không Chuyên. Tái bản có sửa chữa. Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.