Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Trình bày đại cương về hệ thống thông tin; phân tích hệ thống về chức năng; phân tích hệ thống về dữ liệu. Đề cập đến vấn đề tổng thể thiết kế; thiết kế cơ sở dữ liệu và chương trình; triển khai hệ thống; mô hình hướng đối tượng; thiết kế hướng đối tượng....

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Thạc Bình Cường
Format: Book
Published: H. Đại học sư phạm 2005
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình:

Holdings details from Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình:
Call Number: 004.2 071 TH 101 B
Copy Unknown Not for loan  Recall This
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold
Copy Unknown Available  Place a Hold