Lịch sử văn minh thế giới

Giới thiệu văn minh của Bắc Phi và Tây Á; Ấn Độ; Trung Quốc; Khu vực Đông Nam Á; Hy Lạp - La Mã cổ đại; Tây Âu thời trung đại. Nghiên cứu sự xuất hiện văn minh công nghiệp; văn minh thế giới thể kỷ XX.

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Vũ Dương Ninh
Format: Book
Published: H. Giáo dục 2009
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 26048nam a2201573 4500
082 |a 909  |b L302s 
100 |a Vũ Dương Ninh 
245 |a Lịch sử văn minh thế giới   |c Vũ Dương Ninh chủ biên, Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo 
260 |a H.  |b Giáo dục  |c 2009 
300 |a 371tr.  |c 21 cm 
520 |a Giới thiệu văn minh của Bắc Phi và Tây Á; Ấn Độ; Trung Quốc; Khu vực Đông Nam Á; Hy Lạp - La Mã cổ đại; Tây Âu thời trung đại. Nghiên cứu sự xuất hiện văn minh công nghiệp; văn minh thế giới thể kỷ XX. 
653 |a Lịch sử 
653 |a Văn minh 
653 |a Thế giới 
653 |a Giáo trình 
942 |2 ddc  |c STK 
999 |c 3904  |d 3904 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 1  |8 900  |9 39746  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C1  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39747  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C2  |r 2016-01-25  |s 2016-01-18  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39748  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C3  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39749  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C4  |r 2017-12-01  |s 2017-11-01  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39750  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C5  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39751  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C6  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39752  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C7  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39753  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C8  |r 2015-10-28  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39754  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C9  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39755  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C10  |r 2017-11-01  |s 2017-11-01  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39756  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C11  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39757  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C12  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39758  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 2  |m 1  |o 909 L302s  |p 1524.C13  |r 2016-05-24  |s 2016-03-31  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39759  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C14  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39760  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C15  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39761  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C16  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39762  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C17  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39763  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C18  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39764  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C19  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39765  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C20  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39766  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C21  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39767  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C22  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39768  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C23  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39769  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 2  |o 909 L302s  |p 1524.C24  |r 2016-05-17  |s 2016-04-21  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39770  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 2  |o 909 L302s  |p 1524.C25  |r 2017-11-02  |s 2017-11-01  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39771  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C26  |r 2016-05-20  |s 2016-03-22  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39772  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C27  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39773  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C28  |r 2016-04-22  |s 2016-04-15  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39774  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C29  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39775  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C30  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39776  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C31  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39777  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C32  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39778  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C33  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39779  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C34  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39780  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C35  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39781  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C36  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39782  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C37  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39783  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C38  |r 2017-02-07  |s 2016-10-25  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39784  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C39  |r 2016-01-25  |s 2015-12-30  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39785  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C40  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39786  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C41  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39787  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C42  |r 2016-06-07  |s 2016-03-22  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39788  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C43  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39789  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C44  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39790  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C45  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39791  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C46  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39792  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C47  |r 2015-01-29  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39793  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C48  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39794  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C49  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39795  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C50  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39796  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C51  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39797  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C52  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39798  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C53  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39799  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C54  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39800  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C55  |r 2017-04-10  |s 2017-03-28  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39801  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C56  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39802  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C57  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39803  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C58  |r 2015-10-28  |s 2015-09-04  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39804  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C59  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39805  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C60  |r 2015-10-28  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39806  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C61  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39807  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C62  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39808  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C63  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39809  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C64  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39810  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C65  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39811  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C66  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39812  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C67  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39813  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C68  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39814  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C69  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39815  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C70  |r 2015-02-06  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39816  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C71  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39817  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C72  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39818  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 2  |o 909 L302s  |p 1524.C73  |r 2016-04-15  |s 2016-03-21  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39819  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C74  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39820  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C75  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39821  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C76  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39822  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C77  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39823  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C78  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39824  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C79  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39825  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C80  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39826  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C81  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39827  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 2  |o 909 L302s  |p 1524.C82  |r 2016-11-29  |s 2016-11-22  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39828  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C83  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39829  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C84  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39830  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C85  |r 2019-01-25  |s 2019-01-16  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39831  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C86  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39832  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C87  |r 2019-10-28  |s 2019-10-23  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39833  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 2  |m 1  |o 909 L302s  |p 1524.C88  |r 2016-05-24  |s 2016-03-31  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39834  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C89  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39835  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C90  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39836  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C91  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39837  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C92  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39838  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C93  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39839  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C94  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39840  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C95  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39841  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C96  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39842  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C97  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39843  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C98  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39844  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C99  |r 2019-01-23  |s 2019-01-16  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39845  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C100  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39846  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C101  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39847  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C102  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39848  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C103  |r 2016-03-31  |s 2016-01-06  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39849  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C104  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39850  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C105  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39851  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C106  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39852  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C107  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39853  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C108  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39854  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C109  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39855  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C110  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39856  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C111  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39857  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C112  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39858  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C113  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39859  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C114  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39860  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |l 1  |o 909 L302s  |p 1524.C115  |r 2015-02-10  |s 2015-02-10  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 39861  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2014-12-17  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.C116  |r 0000-00-00  |w 2014-12-17  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 909_000000000000000_L302S  |7 0  |8 900  |9 71115  |a qbu  |b qbu  |c D5  |d 2015-04-21  |g 35000  |o 909 L302s  |p 1524.c117  |r 2015-10-28  |w 2015-04-21  |y STK  |0 0  |6 909_000000000000000_L302S