Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoTVDHQB_123456789/669
Title: Xác định, đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong các mẫu nước giếng sinh hoạt tại một vài hộ dân trên địa bàn xã Lộc Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình
Authors: Hoàng Thị Cẩm, Chương
Keywords: Hóa học
Hàm lượng sắt và mangan
Nước giếng sinh hoạt
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
URI: http://192.168.1.236:8080/xmlui/handle/TVDHQB_123456789/669
Appears in Collections:Khóa luận, đồ án sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang_Thi_Cam_Chuong_SP.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.