Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoTVDHQB_123456789/516
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long
Authors: Nguyễn Chí, Hưng
Trương Anh, Dũng
Keywords: Luận văn
Kinh tế
Kế toán
Báo cáo thực tập
Issue Date:  10
Abstract: Hiện nay, trong nền kinh tế nước ta, dệt may là một trong những ngành có đóng góp lớn cho ngân sách của Nhà nước. Không những thế còn giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Trong ngành dệt may ở Việt Nam, Công ty may Thăng Long là một đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng dệt may
URI: http://10.73.16.187:8080/dspace/handle/TVDHQB_123456789/516
Appears in Collections:Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kt011_2529.pdf599.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.