Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/4206
Title: Nghiên cứu thiết kếweb thông tin phòng giáo dục bằng mã nguồn mở NukeVie
Authors: Đinh Thị Thu Hiền
Keywords: MÃ NGUỒN MỞ NUKEVIET
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ỨNG DỤNG NUKEVIET ĐỂ XÂY DỰNG WEBSITE
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date:  10
Publisher: Lớp: Đại học Công nghệ thông tin K59 Liên thông - Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Phần mềm nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi. Năm 1998, một nhóm người chủ trương rằng thuật ngữ phần mềm tự do nên được thay thế bằng phần mềm nguồn mở vì thuật ngữ này ít mơ hồ hơn và dễ sử dụng hơn cho giới doanh nghiệp.Hiện tại phần mềm nguồn mở có nghĩa gần tương đương với mã nguồn mở nhưng với độ trừu tượng cao hơn. Ngày nay có rất nhiều dạng mở (không đóng) bao gồm: phần cứng, phầm mềm nguồn mở, tài liệu mở... Mã nguồn mở ngày nay phát triển với tốc độ khá cao, cho thấy nó có nhiều động lực hơn so với mã đóng. Không nghi ngờ ngày nay sự phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin có thể nói tới mã nguồn mở như cái gì đó năng động nhất. Tốc độ thay đổi của mã có thể nói đến từng giờmột. Ở Việt Nam, phần mềm tự do nguồn mở là thuật ngữ được khuyến khích sử dụng gần đây, thay thế cho hai thuật ngữ là phần mềm tự do và phần mềm nguồn mở, đặc biệt là thuật ngữ mã nguồn mở bởi vì sự bó hẹp của nó.Để tìm hiểu kĩ hơn nữa về vấn đề này, đã chọn đề tài: “Nghiên cứu thiết kếweb thông tin phòng giáo dục bằng mã nguồn mở NukeViet”.
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4206
Appears in Collections:Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BÁO CÁO TN (Hiền 14.10.2019) (1).pdf5.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.