Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/2323
Title: Bài giảng Một số loại hình du lịch ở Việt Nam
Other Titles: Dành cho Sinh viên ngành Địa lý, Du lịch
Authors: Dương Thị Mai, Thương
Keywords: Địa lí
Địa lí du lịch
Bài giảng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: TÀI LIỆU GỒM CÓ 5 CHƯƠNG. CHƯƠNG 1: DU LỊCH SINH THÁI; CHƯƠNG 2: DU LỊCH VĂN HÓA; CHƯƠNG 3: DU LỊCH CỘNG ĐỒNG; CHƯƠNG 4: MỘT SỐ LOẠI HÌNH DU LỊCH KHÁC; CHƯƠNG 5: THỰC ĐỊA MỘT SỐ LOẠI HÌNH DU LỊCH
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2323
Appears in Collections:Giáo trình & Bài giảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAI THUONG - MOT SO LOAI HINH DU LICH VNAM.pdf931.42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.