Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/2311
Title: Bài giảng Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 1
Other Titles: Dành cho Sinh viên ngành Địa lý ghép GDCD
Authors: Dương Thị Mai, Thương
Keywords: Địa lí
Kinh tế - xã hội
Bài giảng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: TÀI LIỆU GỒM CÓ 5 CHƯƠNG. CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN; CHƯƠNG 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ; CHƯƠNG 3: ĐỊA LÝ NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP; CHƯƠNG 4: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP; CHƯƠNG 5: ĐỊA LÝ DỊCH VỤ
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2311
Appears in Collections:Giáo trình & Bài giảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAI THƯƠNG - ĐL KTXH VIỆT NAM 1_ĐỊA-GDCD.pdf980.38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.