Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/2306
Title: Bài giảng Địa lí 1
Other Titles: Dành cho Đối tượng Bồi dưỡng kiến thức 30a
Authors: Dương Thị Mai, Thương
Keywords: Địa lí
Bài giảng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: TÀI LIỆU GỒM CÓ 3 CHƯƠNG. CHƯƠNG 1: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG; CHƯƠNG 2: ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG; CHƯƠNG 3. ĐỊA LÝ NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2306
Appears in Collections:Giáo trình & Bài giảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAI THƯƠNG - ĐỊA LÝ 1.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.