Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1948
Title: Lịch sử văn minh Trung Hoa
Authors: Will Durant; Nguyễn Hiến Lê dịch
Keywords: Lịch sử văn minh Trung Hoa
Văn minh Trung Hoa
Lịch sử văn minh
Lịch sử văn minh thế giới
Văn minh nhân loại
Văn minh thế giới
Issue Date: 2012
Publisher: Nxb Văn hóa thông tin
Abstract: Lịch sử văn minh Trung Hoa của tác giả Will Durant, do Nguyễn Hiến Lê dịch gồm 5 chương: Chương I Thời đại các triết gia, Chương II Thời đại các thi sĩ, Chương III Thời đại các nghệ sĩ, Chương IV Dân tộc và quốc gia, Chương V Cách mạng và phục sinh. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về một trong những nền văn minh lớn của nhân loại - nền văn minh Trung Hoa.
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1948
Appears in Collections:[TK] Văn, Sử, Địa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lich_su_van_minh_trung_hoa_nxb_van_hoa_thong_tin_2006_nguyen_hien_le_360_trang_8295.pdf5.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.