Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1644
Title: Giáo trình Cầu Lông: Dùng cho sinh viên chuyên ngành thể chất
Authors: Nguyễn Văn, Hồng
Trần Việt, Dũng
Keywords: Cầu lông
Kỹ thuật đánh cầu lông
Luật cầu lông
Giáo dục thể chất
Luật thi đấu cầu lông
Trọng tài cầu lông
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ nắm được các kiến thức sau: Lịch sử ra đời, sự phát triển môn cầu lông; ý nghĩa tác dụng tập luyện và thi đấu môn cầu lông; nguyên lý kĩ thuật cơ bản của môn cầu lông; luật thi đấu cầu lông; tổ chức và trọng tài cầu lông.
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1644
Appears in Collections:Giáo dục Thể chất & Quốc phòng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tai_lieu_giang_day_cau_long_2159.pdf944.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.