Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1467
Title: HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Authors: Dương Vũ, Thái
Keywords: Lịch sử
Phương pháp
Trung học phổ thông
Thiết kế bài học
Bài giảng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Nội dung học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về hệ thống phương pháp dạy học lịch sử. Giúp sinh viên hiểu và vận dụng một cách linh hoạt các đặc trưng cơ bản, cơ sở phân loại của PPDH Lịch sử. Nắm vững lý thuyết và hình thành kỹ năng vận dụng Nhóm các phương pháp thông tin tái hiện lịch sử, nhóm các phương pháp phát triển năng lực tư duy và thực hành cho học sinh, nhóm các phương pháp tìm tòi nghiên cứu vào quá trình thực hành, thực tập sư phạm. Qua đó, giúp sinh viên sử dụng thành thạo hệ thống phương pháp dạy học lịch sử và đáp ứng chuẩn đầu ra của thực tiễn hoạt động nghề nghiệp ở trường phổ thông sau khi ra trường. Ngoài ra học phần còn trang bị cho người học một số quan điểm dạy học hiện đại phát huy tính tích cực học tập
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1467
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HE THONG PHƯƠNG PHAP DHLS THPT - Copy.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.