Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1295
Title: BÀI GIẢNG DU LỊCH SINH THÁI (Dành cho sinh viên ngành Đại học Địa lí học)
Authors: Lê Thị Thu, Hiền
Keywords: Địa lí
Du lịch sinh thái
Bài giảng
Giáo trình
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Giáo trình Du lịch sinh thái là tài liệu dành cho sinh viên ngành Đại học Điạ lí học. Nội dung giáo trình được chia làm 6 chương giới thiệu về các nội dung liên quan đến du lịch sinh thái, kinh nghiệm phát triển trên thế giới và thực tiễn phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1295
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Du lich sinh thai.Le Thi Thu Hien.pdf982.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.