Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1294
Title: BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 2 (Dành cho SV ngành CĐSP Địa lý)
Authors: Lê Thị Thu, Hiền
Keywords: Địa lí
Địa lí tự nhiên
Bài giảng
Giáo trình
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Giáo trình Địa lí tự nhiên Việt Nam 2 là tài liệu dành cho sinh viên ngành Cao đẳng sư phạm Địa lí. Nội dung giáo trình được chia làm 4 chương, trong đó chương 1 giới thiệu về Cơ sở lí luận phân vùng Địa lí tự nhiên Việt Nam, 3 chương còn lại đề cập về các miền địa lí tự nhiên của nước ta đó là miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1294
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dia ly tu nhien Viet Nam 2. cdsp dia ly.Le Thi Thu Hien.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.