Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1293
Title: BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM (Dành cho Sinh viên ngành Đại học Địa lí học)
Authors: Lê Thị Thu, Hiền
Keywords: Địa lí
Kinh tế xã hội
Dân cư
Nông nghiệp
Công nghiệp
Bài giảng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam được cấu trúc thành 6 chương. Chương 1 đề cập đến vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên Việt Nam; chương 2 về Địa lí dân cư Việt Nam; các chương 3,4,5 trình bày về Địa lí các ngành kinh tế và chương cuối đề cập tới sự phân hóa nền kinh tế theo các vùng kinh tế ở Việt Nam và sơ bộ giới thiệu 4 vùng kinh tế trọng điểm của nước ta cũng như tổ chức lãnh thổ của các vùng.
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1293
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dia ly KTXH Viet Nam. DH Dia ly du lich 56.Le Thi Thu Hien.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.