Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1292
Title: BÀI GIẢNG CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA LÍ KINH TẾ THẾ GIỚI HIỆN NAY (Dành cho Sinh viên ngành Cao đẳng Sư phạm Địa lý)
Authors: Lê Thị Thu, Hiền
Keywords: Địa lí
Địa lí kinh tế
Kinh tế - xã hội
Giáo trình
Bài giảng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Nội dung giáo trình bao gồm 5 chương đề cập đến Khái quát chung; Sự thay đổi bản đồ chính trị thế giới; Tình hình kinh tế - xã hội thế giới trong thời kỳ hiện đại; Sự bành trướng của các quốc gia lớn trên thế giới và Vấn đề đô thị và an sinh xã hội.
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1292
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cac van de dia ly kt the gioi hien nay.Le Thi Thu Hien.pdf723.3 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.