Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1290
Title: BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 2 (Dành cho SV ngành CĐSP Địa lí)
Authors: Lê Thị Thu, Hiền
Keywords: Địa lí
Kinh tế xã hội
Bài giảng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Nội dung giáo trình bao gồm 4 chương với nội dung chính trình bày về cơ cấu nền kinh tế, địa lí ngành nông nghiệp, địa lí ngành công nghiệp và địa lí ngành dịch vụ. Ngoài phần lý thuyết, trong nội dung của giáo trình có hệ thống câu hỏi ôn tập, các bài tập thực hành, xây dựng một số loại biểu đồ, phân tích và nhận xét số liệu, biểu đồ liên quan nhằm góp phần rèn luyện những kỹ năng cần thiết và củng cố cho sinh viên.
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1290
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang Dia ly KT - XH VN 2. CDSP Dia.Le Thi Thu Hien.pdf647.72 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.