Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1288
Title: BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 1 (Dành cho Sinh viên ngành CĐSP Địa – Giáo dục công dân)
Authors: Lê Thị Thu, Hiền
Keywords: Địa lí
Kinh tế xã hội
Bài giảng
Môi trường
Dân cư
Tài nguyên
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Nội dung giáo trình bao gồm 4 chương với nội dung chính trình bày về Đối tượng, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu; Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và nền sản xuất xã hội; Địa lí dân cư và quần cư; Một số vấn đề của Địa lí xã hội. Ngoài phần lý thuyết, trong nội dung của giáo trình có hệ thống câu hỏi ôn tập, các bài tập thực hành, xây dựng một số loại biểu đồ, phân tích và nhận xét số liệu, biểu đồ liên quan nhằm góp phần rèn luyện những kỹ năng cần thiết và củng cố cho sinh viên
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1288
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang Dia ly KT - XH DC 1.Le Thi Thu Hien.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.