Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1053
Title: Ebook Lịch sử văn minh thế giới: Phần 1
Authors: Vũ, Dương Ninh (chủ biên)
Nguyễn, Gia Phu
Nguyễn, Quốc Hùng
Keywords: Lịch sử văn minh thế giới
Văn minh La Mã
Văn minh Hy Lạp
Văn minh công nghiệp thời cận hiện đại
Issue Date: 2017
Publisher: Giáo dục Việt Nam
Abstract: Ebook "Lịch sử văn minh thế giới" gồm 8 chương đem lại cho người đọc sự hiểu biết cơ bản và hệ thống về những nền văn minh thời cổ trung đại ở phương Đông và nền văn minh công nghiệp thời cận đại. Sau đây là phần 1 của ebook, trình bày nội dung của 4 chương học đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo.
URI: http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1053
Appears in Collections:[TK] Lịch sử - Văn hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
copy_of_lich_su_van_minh_the_gioi_0007.pdf10.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.