Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4204
Title: Bài giảng Giáo dục môi trường ở Tiểu học: Dành cho Cao đẳng GDTH
Authors: NGUYỄN, THỊ THANH NHÀN
LÊ, THỊ THU HIỀN
Keywords: Giáo dục
môi trường
tiểu học
Bài giảng
Issue Date: 22/8/2019
Publisher: khoa KHXH trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng Giáo dục môi trường ở Tiểu học được xây dựng dựa trên chương trình Cao đẳng Giáo dục Tiểu học, hệ chính quy nhằm cung cấp cho người học những điều cơ bản về môi trường, thành phần cơ bản môi trường, tài nguyên thiên nhiên, sự tác động của con người đến mối trường cũng như một số vấn đề nền tảng của môi trường và phát triển bền vững trên thế giới và ở Việt Nam.
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4204
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GDMT cho học sinh Tieu hoc.Le Thi Thu Hien va Nguyen Thi Thanh Nhan.pdf898.01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.