Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2366
Title: BÀI GIẢNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Other Titles: Dành cho sinh viên Đại học Giáo dục Chính trị
Authors: Nguyễn Thị Thanh, Nhàn
Lê Thị Thu, Hiền
Keywords: Bài giảng
Giáo trình
Địa lí
Dân số
Môi trường
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng Dân số và môi trường được xây dựng theo chương trình đào tạo sinh viên Đại học Giáo dục Chính trị, hệ chính quy. Bài giảng cung cấp cho sinh viên các khái niệm về dân số, môi trường và những thực trạng mà các vấn đề này đang xảy ra trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó giúp cho người học có cách nhìn đúng về các vấn đề xã hội đang diễn ra từ đó có những biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời. Đặc biệt đối tượng người học là sinh viên hệ sư phạm, ngoài vấn đề nhận thức đúng còn phải truyền thụ cách nhìn đúng về các vấn đề này cho học sinh phổ thông nhằm xây dựng một môi trường trong sạch và bền vững.
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2366
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang DS và MT. Nguyen Thi Thanh Nhan va Le ThiThu Hien.docx210.11 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.