Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2360
Title: BÀI GIẢNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Ở TRƯỜNG HỌC
Other Titles: Dành cho Cao đẳng Giáo dục Tiểu học
Authors: Nguyễn Thị Thanh, Nhàn
Keywords: Bài giảng
Giáo dục
Trường học
Môi trường
Tiểu học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng Giáo dục môi trường ở Tiểu học được xây dựng dựa trên chương trình Cao đẳng Giáo dục Tiểu hịc, hệ chính quy nhằm cung cấp cho người học những điều cơ bản về môi trường, thành phần cơ bản môi trường, tài nguyên thiên nhiên, sự tác động của con người đến mối trường cũng như một số vấn đề nền tảng của môi trường và phát triển bền vững trên thế giới và ở Việt Nam. Qua đó, người học có cái nhìn đúng về các vấn đề môi trường đang diễn ra để có những biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời nhằm xây dựng một môi trường trong sạch và lành mạnh.
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2360
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.Giao duc moi truong o Tieu hoc 2015-CDGDTieuhoc-NguyenThiThanhNhan.pdf892.13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.