Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2357
Title: BÀI GIẢNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM
Other Titles: Dành cho Cao đẳng Sư phạm Địa lý
Authors: Nguyễn Thị Thanh, Nhàn
Keywords: Bài giảng
Địa lí
Biển và hải đảo
Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng Biển và hải đảo Việt Nam được xây dựng theo chương trình Cao đẳng Sư phạm Địa lý chính quy nhằm giới thiệu cho sinh viên bức tranh về biển và hải đảo Việt Nam ở nhiều góc độ, từ các nghiên cứu tự nhiên đến các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo. Bài giảng được chia thành 5 chương: Chương 1: Khái quát về vị trí địa lý và lịch sử nghiên cứu biển Đông Việt Nam; Chương 2: Đặc điểm điều kiện tự nhiên Việt Nam; Chương 3: Sinh vật biển và các hệ sinh thái biển Việt Nam; Chương 4: Tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển Việt Nam; Chương 5: Vấn đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2357
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.Bien va hai dao VN (theo CTCT) 2015.pdf4.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.