Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2356
Title: BÀI GIẢNG GIÁO DỤC DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Other Titles: Dành cho Cao đẳng Sư phạm Hóa học
Authors: Nguyễn Thị Thanh, Nhàn
Keywords: Bài giảng
Giáo dục
Dân số
Môi trường
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng Giáo dục dân số và môi trường đào tạo theo chương trình Cao đẳng Sư phạm Hóa học chính quy nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm về dân số, môi trường và những thực trạng mà các vấn đề này đang xảy ra trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó giúp cho người học có cách nhìn đúng về các vấn đề xã hội đang diễn ra từ đó có những biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời. Đặc biệt đối tượng người học là sinh viên hệ sư phạm, ngoài vấn đề nhận thức đúng còn phải truyền thụ cách nhìn đúng về các vấn đề này cho học sinh phổ thông nhằm xây dựng một môi trường trong sạch và bền vững.
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2356
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.Giao duc dan so va moi truong-CDSPHoa-NguyenThiThanhNhan.pdf631.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.