Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2355
Title: BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ VIỆT NAM
Other Titles: Dành cho Đại học Giáo dục Mầm non
Authors: Nguyễn Thị Thanh, Nhàn
Keywords: Bài giảng
Địa lí
Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng Địa lý Việt Nam được xây dựng theo chương trình Đại học Sư phạm Mầm non chính quy nhằm giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm tự nhiên và các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, những thế mạnh và hạn chế trong việc sử dụng các nguồn lực, cách tổ chức lãnh thổ sản xuất của các ngành, các vùng kinh tế. Từ đó phân tích được một số định hướng phát triển, giải thích được các vấn đề thực tiễn theo định hướng phát triển bền vững.
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2355
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Dia ly VN 2014-DHGDMN-NguyenThiThanhNhan.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.