Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2337
Title: Bài giảng Xã hội học đại cương
Other Titles: Dành cho hệ Cao đẳng chuyên ngành Công tác xã hội
Authors: Lê Thị Mai, Hương
Keywords: Xã hội học
Bài giảng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng Xã hội học đại cương gồm 4 chương : Chương 1 : Đối tượng - chức năng của xã hội học Chương 2 : Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học Chương 3 : Các phạm trù và khái niệm trong xã hội học Chương 4 : Một số phương pháp và kỹ thuật trong điều tra xã hội học
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2337
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XHH dai cuong.pdf939.9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.