Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2334
Title: Bài giảng Bảo hiểm xã hội
Other Titles: Dành cho hệ Cao đẳng chuyên ngành Công tác xã hội
Authors: Lê Thị Mai, Hương
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Bài giảng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng gồm 3 chương Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của môn học bảo hiểm xã hội Chương 2: Cơ sở lý luận về bảo hiểm xã hội Chương 3: Hình thức và các chế độ bảo hiểm xã hội
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2334
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BG BAO HIEM XH.pdf824.74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.