Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2333
Title: Bài giảng Xã hội học
Other Titles: Dành cho hệ Đại học chuyên ngành Sư phạm Lịch sử
Authors: Lê Thị Mai, Hương
Keywords: Xã hội học
Bài giảng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng Xã hội học gổm có 4 chương : Chương 1 : Xã hội học là một khoa học Chương 2 : Các lý thuyết tiếp cận xã hội học Chương 3 : Một số phạm trù và khái niệm trong nghiên cứu xã hội học Chương 4 : Tiến trình thực hiện một cuộc điều tra xã hội học
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2333
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang xa hoi hoc.pdf904.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.