Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2332
Title: Bài giảng Xã hội học Việt Nam
Other Titles: Dành cho Cao đẳng Công tác xã hội
Authors: Lê Thị Mai, Hương
Keywords: Xã hội học
Công tác xã hội
Bài giảng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Bài giảng gồm 4 chương Chương 1: Lịch sử hình thành và phát triển xã hội học ở Việt Nam Chương 2: Một số lý thuyết cơ bản được ứng dụng trong xã hội học Việt Nam Chương 3: Các vấn đề cơ bản trong xã hội học nông thôn và xã hội học đô thị Việt Nam. Chương 4: Tiến trình thực hiện một cuộc điều tra nghiên cứu xã hội học
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2332
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAI GIANG Xa hoi hoc Viet Nam.pdf660.91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.