Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2331
Title: Bài giảng Thực hành công tác xã hội 2
Other Titles: Dành cho Cao đẳng Công tác xã hội
Authors: Lê Thị Mai, Hương
Keywords: Công tác xã hội
Thực hành
Bài giảng
Issue Date: 2013
Abstract: Giáo trình gồm 4 chương Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong phương pháp công tác xã hội với cộng đồng. Chương 2: Thực hành giai đoạn xây dựng kế hoạch trong tiến trình công tác xã hội với cộng đồng. Chương 3: Thực hành giai đoạn lên kế hoạch trong tiến trình công tác xã hội với cộng đồng. Chương 4:Thực hành giai đoạn lường giá trong tiến trình công tác xã hội với cộng đồng.
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2331
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang thuc hanh cong tac xa hoi II.pdf772.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.