Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2253
Title: BÀI GIẢNG BÀI HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ THỰC HÀNH DẠY HỌC LỊCH SỬ
Other Titles: DÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM LỊCH SỬ HỆ CHÍNH QUY
Authors: Dương Vũ, Thái
Keywords: Lịch sử
Bài giảng
Phổ thông
Dạy học
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Phần lý thuyết của học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết về bài học lịch sử ở trường phổ thông; các loại bài học lịch sử; cách chuẩn bị và tiến hành bài học lịch sử nội khóa; Vận dụng các phương pháp dạy học trong bài nội khóa. Bài học lịch sử địa phương. Học phần góp phần giúp ngưòi học có được tinh thần khách quan trong trình bày, đánh giá, nhận định lịch sử; khách quan trong đánh giá học sinh. Mặt khác học phần còn giúp sinh viên có tình cảm lịch sử trong sáng; có lòng say mê nghề nghiệp và thương yêu, tôn trọng học sinh. Hình thành cho sinh viên các ký năng: Vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học lịch sử trong tiến hành bài học. Biết xác định kiến thức cơ bản của bài học để hình thành tri thức lịch sử cho học sinh. mặt khác học phần còn giúp sinh viên biết cách tổ chức, thực hiện bài học lịch sử theo chương trình quy định và vận dụng lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử dân tộc. Phần thực hành dạy học lịch sử nhằm hướng dẫn sinh viên thực hành tập giảng các khóa trình lịch sử ở THPT
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2253
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bai giang bai h_c lich su o pho thong c_a Th.Dai.pdf711.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.