Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2252
Title: BÀI GIẢNG HÌNH THÀNH TRI THỨC LỊCH SỬ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Other Titles: DÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM LỊCH SỬ HỆ CHÍNH QUY
Authors: Dương Vũ, Thái
Keywords: Lịch sử
Bài giảng
Trung học phổ thông
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Nội dung học phần giới thiệu cho sinh viên vị trí và ý nghĩa của việc hình thành tri thức lịch sử trên cơ sở nắm vững các yêu cầu và một số biện pháp để hình thành tri thức lịch sử cho học sinh trong quá trình dạy học một cách có hiệu quả. Trên cơ sở đó giúp các em nắm được những vấn đề cơ bản của việc hình thành tri thức lịch sử cũng như các biện pháp thực hiện hình thành tri thức lịch sử cho học sinh một cách có hiệu quả. Ngoài ra còn giúp học sinh nắm được các nguyên tắc của việc hình thành các khái niệm lịch sử, tạo biểu tượng lịch sử trong quá trình thực hiện các thao tác về giảng dạy bộ môn lịch sử ở trường phổ thông. Đồng thời sau khi học xong học phần sinh viên phải biết vận dụng các kiến thức đã học trong quá trình nghiên cứu, thực tế giảng dạy ở trường phổ thông và trong quá trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở trường đại học. Qua học phần, sinh viên cần có thái độ trung thực, cẩn thận trong học tập trên lớp, bài tập ở nhà, thảo luận nhóm, có tinh thần cầu thị trong việc lĩnh hội kiến thức cơ sở khoa học chuyên ngành
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2252
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bai-giang-hinh-thanh-tri-thuc-theo-cau-truc-T.-hoan.pdf636.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.