Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2235
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Thị Ánh, Tuyết-
dc.contributor.authorLê Thị Mai, Hương-
dc.date.accessioned2017-11-16T14:46:03Z-
dc.date.available2017-11-16T14:46:03Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2235-
dc.description.abstractTài liệu gồm có 4 chương. Chương 1:Đối tượng, chức năng của xã hội học; Chương 2: Khái quát lịch sử và phát triển của xã hội học; Chương 3: Một số phạm trù và khái niệm trong xã hội học; Chương 4: Một số phương pháp kỹ thuật điều tra xã hội họcen_US
dc.publisherTrường Đại học Quảng Bìnhen_US
dc.subjectXã hội họcen_US
dc.subjectBài giảngen_US
dc.titleBÀI GIẢNG XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNGen_US
dc.title.alternativeDành cho Đại học Luậten_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XHHĐC mới.pdf984.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.