Please use this identifier to cite or link to this item: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2235
Title: BÀI GIẢNG XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
Other Titles: Dành cho Đại học Luật
Authors: Trần Thị Ánh, Tuyết
Lê Thị Mai, Hương
Keywords: Xã hội học
Bài giảng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Quảng Bình
Abstract: Tài liệu gồm có 4 chương. Chương 1:Đối tượng, chức năng của xã hội học; Chương 2: Khái quát lịch sử và phát triển của xã hội học; Chương 3: Một số phạm trù và khái niệm trong xã hội học; Chương 4: Một số phương pháp kỹ thuật điều tra xã hội học
URI: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2235
Appears in Collections:[07.9] Khoa Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XHHĐC mới.pdf984.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.