Jump to a point in the index:        
Browsing by Issue Date  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
201Teachers Performing ProfessionalismBourke, Terri; Lidstone, John; Ryan, Mary
1THỬ NGHIỆM NHÂN GIỐNG MỘT SỐ GIỐNG HOA HỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH CÓ XỬ LÝ CHẤT KÍCH THÍCH αNAA Ở ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNHĐinh, Thị Thanh Trà
1679Fatigue analysis and life prediction of composite highway bridge decks under traffic loadingFernando N. Leitão; José Guilherme S. da Silva (State University of Rio de Janeiro); Sebastião A. L. de Andrade (Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro)
1952WAR AND PEACELeo, Tolstoy
1957LE NOUVELLE ESPACES II LIVRECapelle, Guy; Gidon, Noelle
1957LE NOUVELLE ESPACES I LIVRECapelle, Guy; Gidon, Noelle
1970Việt Nam ngoại giao sử cận đại: Phần 1Ưng - Trình
1976Từ điển Toán học Anh - ViệtPhan Đức, Chính; Lê Minh, Khanh
1981Language and linguisticsLyons, John
1983Discourse AnalysisBrown, Gillian; Yule, George
1983Discourse AnalysisBrown, Gillian; Yule, George
1983Bài tập Hóa vô cơNguyễn Đức, Vận
6/12/1985Lí luận văn họcPhương Lựu, Trần Đình Sử; Nguyễn Xuân Nam, Lê Ngọc Trà; La Khắc Hòa, Thành Thế Thái Bình
1988Hư từ trong tiếng Việt hiện đại: Phần 2Nguyễn Anh, Quế
1990Ebook Quản lý nguồn nhân lực (Management of organization behavor): Phần 1Nguyễn Bá, Hoàng
10/1992Lỗ TấnTrần Lê Bảo (Biên soạn và tuyển chọn)
1993Tổng luận: Đóng góp của Ngôn ngữ học vào chiến lược giáo dục ngôn ngữVương Toàn
1994Cách giải thích văn học bằng ngôn ngữ học:phần1Phan, Ngọc
1994Mẹo luật chính tả: Phần 1Lê Trung, Hoa
1994Phong cách học văn bản: phần 1Đinh Trọng, Lạc