VIDEO HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM, GIA HẠN VÀ ĐẶT MƯỢN TÀI LIỆU TRÊN WEBSITE

 29/11/2018

Hướng dẫn bạn đọc cách tìm kiếm, tra cứu thông tin, vị trí tài liệu; cách gia hạn và đặt mượn tài liệu trên website. Giúp bạn đọc nhanh chóng và dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin của Trung tâm học liệu.