VIDEO GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ SÁCH QBU

 29/11/2018

    Câu lạc bộ Sách QBU thành lập theo Quyết định số 589/QĐ-ĐHQB ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình. Theo Kế hoạch số 578/KH-ĐHQB-TTHL ngày 17 tháng 4 năm 2017, CLB Sách QBU được thành lập với mục đích tạo nên một diễn đàn giao lưu sôi nổi, một sân chơi lành mạnh, bổ ích để các bạn yêu sách cùng nhau trao đổi, bàn luận các vấn đề liên quan đến sách và văn hóa đọc; tổ chức các chương trình sinh hoạt phong phú giúp bạn đọc hiểu thêm về tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc; tư vấn giúp đỡ bạn đọc sử dụng Trung tâm Học liệu (TTHL) hiệu quả.

     Sau 18 tháng thành lập, CLB đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần hỗ trợ bạn đọc khai thác thông tin trong TTHL, phát triển văn hóa đọc trong sinh viên và cộng đồng...

     TRÂN TRỌNG GỬI TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ VIDEO GIỚI THIỆU CLB SÁCH QBU!