Đại diện lãnh đạo Trường ĐHQB trao thưởng cho các sinh viên xuất sắc là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Sách QBU.

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5 TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

28/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 1166/BGDĐT-GDTX ngày 26/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

TS. Trương Thị Tư - GĐ Trung tâm Học liệu khai mạc Triển lãm

Triển lãm ảnh và tư liệu về Biển, đảo Việt Nam

28/09/2018

Thực hiện Công văn số 2237/UBND-VX ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình...

Toàn cảnh buổi trao giải

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI “VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI”

28/09/2018

Nhằm biểu dương, khen thưởng các công đoàn viên và sinh viên có thành tích...

GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn phát biểu tại hội thảo

Sermina khoa học: “Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở”

28/09/2018

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018; để cập nhật kiến thức,...

Toàn cảnh Hội nghị

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU. NĂM HỌC 2017 – 2018

28/09/2018

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Trung tâm Học liệu trong...

Toàn cảnh buổi Tổng kết

LỄ TỔNG KẾT TRAO GIẢI CUỘC THI “STATUS TỪ TRANG SÁCH” CỦA CÂU LẠC BỘ SÁCH QBU TẠI TRUNG TÂM...

28/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 374 ngày 18/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng...

Footer

Copyright © 2018LRC-QBU. All rights reserved.

professional logo