Tài liệu in

Bao gồm sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án,...hiện có tại các phòng đọc

Tài liệu số nội sinh

Gồm các file bài giảng, giáo trình, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học,….

Tailieu.vn

Với nguồn tài liệu phong phú đa dạng về các lĩnh vực. Bạn đọc có thể download miễn phí không giới hạn.

Tạp chí khoa học

Là kết quả các công trình nghiên cứu về khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn,…

Tài liệu mở

Là cơ sở dữ liệu cho phép truy cập đến nguồn tài nguyên miễn phí của hơn 30 lĩnh vực khoa học...

Proquest

Với gần 30.000 luận văn toàn văn, hơn 44.000 hồ sơ doanh nghiệp (Hoover’s Company Records),...